10 augustus 2021 | Robert Kroesbergen

Persoonsgerichte zorg als voorwaarde voor betere kwaliteit van zorg

Het thema persoonsgerichte zorg is er één die veel tafels passeert. Veel organisaties transformeren hun beleid ook steeds vaker naar de persoonlijke benadering, waarbij de persoon centraal staat en niet de beperking of ziekte. Christel Kronenberg geeft een inkijk hoe zij met Het Huisartsenteam hier praktisch mee omgaan.

Christel Kronenberg is als consulent POH-GGZ werkzaam binnen Het Huisartsenteam, een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 43 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Binnen Het Huisartsenteam is het verlenen van persoonsgerichte zorg een belangrijke pijler.

Meer verantwoording voor eigen leefstijl

“Onze levensverwachting neemt nog steeds toe, maar de leeftijd waarop we gezondheidsproblemen krijgen wordt lager. We worden dus ongezonder ouder. Om daar iets in te veranderen moet je patiënten, eigenlijk voordat ze patiënten worden, meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leefstijl en gezondheid. Dit vraagt een hele andere benadering van artsen en praktijkondersteuners. Naar mijn mening was die andere manier van benaderen, de mens behandelen als geheel en het verhaal van de patiënt centraal stellen al veel meer ingebed in de manier waarop wij als POH’ers GGZ de patiënt benaderen, simpelweg omdat dat de manier is waarop je mensen het meest motiveert tot gedragsverandering.”

Vragenlijst voor de POH GGZ

“De vragenlijst is niet gericht op de vraag of het probleem van een specifieke patiënt is opgelost, maar de vragen geven wel aan in hoeverre patiënten de zorg als positief en prettig hebben ervaren. En in hoeverre bij die zorg uitgegaan werd van het verhaal van de patiënt, dus in hoeverre die patiënt centraal stond en waar nog ruimte voor verbetering is voor de zorgverlener. In de spreekkamer zijn patiënten normaal gesproken wel vaker geneigd om sociaal wenselijk te antwoorden. Naar mijns inziens geeft de anonieme bevragingsmethode die we nu toepassen meer ruimte om eerlijk te antwoorden. En deze bevraging verloopt direct vanuit ons HIS.

Kwaliteit van zorg is binnen Het Huisartsenteam een steeds belangrijker thema

“Naast het afnemen van de patiëntervaringsonderzoek om de ervaring van patiënten te meten, wordt er veel data verzameld vanuit het HIS en het KIS waarop gestuurd wordt. Zo wordt er bijgehouden hoeveel patiënten er zorg van de POH-GGZ krijgen, hoe lang ze in zorg zijn, hoeveel gesprekken een patiënt krijgt, hoeveel patiënten er binnen de generalistische basis GGZ worden doorverwezen en hoeveel patiënten er worden doorverwezen naar de specialistische GGZ. Ook op die wijze trachten we zoveel mogelijk te werken aan kwaliteit van zorg binnen Het Huisartsenteam. Daarbij is er een cliëntenraad die haar steentje bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit. Op deze manier proberen we vanuit verschillende kanten en perspectieven te werken aan kwaliteit van zorg.”

En als we onze zorg meer persoonsgericht willen maken dan zullen we daar onze meetactiviteiten ook op aan moeten passen.

“Zelf wil ik mensen graag gezonder maken. En niet alleen meetbaar gezonder zoals een lagere bloedruk of minder medicatie, maar vooral in de vorm van de ervaren gezondheid. Vooral dat patiënten zich geen patiënt meer voelen en zo min mogelijk worden gehinderd door hun klachten. Om dit te bereiken moeten we zoveel mogelijk werken aan een hoge kwaliteit van zorg. En als we onze zorg meer persoonsgericht willen maken dan zullen we daar onze meetactiviteiten ook op aan moeten passen. Dus stimuleren wij de patiënten voldoende om hun gezondheid in eigen hand te nemen? En als patiënten dat wel willen maar nog niet kunnen, kunnen wij ze daar bij helpen? Dat is ook mijn droom. Dat we in staat zijn om mensen er daadwerkelijk van te overtuigen dat ze zelf veel meer kunnen doen om te voorkomen dat ze ziek worden.”

Carings magazine

Het interview met Christel Kronenberg is afkomstig uit het Carings magazine. Wil je graag weten wat Carings is? En hoe je Carings kunt inzetten om op verschillende niveaus te werken aan het verbeteren van kwaliteit. Download dan het nieuwe Carings magazine met inspirerende en waardevolle artikelen voor iedereen die dagelijks met kwaliteit van zorg bezig is. Binnen én buiten de eerste lijn.

Gerelateerde artikelen