18 november 2020 | Robert Kroesbergen

Bekijk het online panelgesprek: ‘Integraal kwaliteitsbeleid voor de eerstelijnszorg’

Op dinsdag 10 november 2020 heeft het online panelgesprek rondom kwaliteitsbeleid in de eerstelijnszorg plaatsgevonden.

Hierbij delen we de beelden van het gehele panelgesprek zodat je deze (nogmaals) kunt bekijken. Ook kun je de Carings-presentatie slides downloaden en lees je hoe je kunt helpen om Carings verder te ontwikkelen voor het huisartsendomein.

Bekijk het online panelgesprek

Experts aan tafel en online Jan-Peter Heida van SiRM, Ronald Roothans van Het Huisartsenteam, Jos Lippmann van Zorggroep Almere en Niek Brekelmans van Zorggroep Arts en Zorg hebben onder leiding van Guus Schrijvers gemeenschappelijk nagedacht over de vraag ‘wat is goede kwaliteit van zorg’.

Bekijk via de onderstaande video het gehele online panelgesprek:

Bekijk hier de slides van de Carings-presentatie.

Help jij Carings verder te ontwikkelen?

We zijn op zoek naar innovatieve zorggroepen die in samenwerking met ons Carings verder willen ontwikkelen voor het huisartsendomein. Help je graag mee aan het verder ontwikkelen van een waardegedreven model voor de zorg?   

We hebben twee initiatieven waarvoor we een focusgroep organiseren:

Bedrijfsvoeringinzicht
Voor het thema ‘bedrijfsvoering’ willen we graag een brede en open leercommunity opzetten. De doelstelling is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van bedrijfsvoering binnen huisartspraktijken door bedrijfsindicatoren te benchmarken met relevante vergelijkingsgroepen. 

Het idee is om (online) op korte termijn bij elkaar te komen en met elkaar na te denken over het realiseren van inzicht in de bedrijfsvoering voor huisartsenpraktijken met behulp van Carings.  

Focusgroep Carings  
We zijn op zoek naar professionals binnen zorggroepen en het huisartsendomein die Carings verder willen ontwikkelen als concreet toepasbaar model voor het huisartsendomein. Doelstelling is om onder andere gezamenlijk de pijler ‘samenwerking’ verder te ontwikkelen.  

De ambitie is om januari 2021 een eerste (online) bijeenkomst te plannen waarin vorm, inhoud en frequentie gezamenlijk vastgesteld wordt.          

Belangstelling?

Graag horen we van je in welke van deze initiatieven je wilt participeren. Laat dit per e-mail weten. Uiteraard kun je ook contact opnemen voor verdere toelichting. 

Contact voor toelichting en deelname via Piet van Meijeren: pvanmeijeren@qualizorg.nl.